Serah Terima Kepala Sekolah SDN Bendungan 2 Kec. Kudu dari Bpk. Poniman S.PdI. ke Ibu Janah,S.Pd. hari sabtu tgl 14 Januari 2012 di SDN Bendungan 2